Olavin linja

Omavaraisuus ja huoltovarmuus

Suomen ja maakuntamme omavaraisuus ja huoltovarmuus on elintärkeää. Sen on nostanut tämänhetkinen maailmantilanne esiin. Omavaraisuudesta olisikin huolehdittava jatkuvasti eikä vasta nyt kun on hätä ja Euroopassa sota. Pitämällä maamme riittävästä omasta ruoka- ja energiantuotannosta huolta me takaamme selviytymisen sekä normaali, että poikkeusolosuhteissa. Poikkeusolosuhteiden tullessa näitä asioita ei nopeasti saada korjattua jos ne eivät ole kunnossa. Hyvät logistiset yhteydet koko maakunnassa edesauttavat ja mahdollistavat omavaraisuuden ylläpitoa. 

Lapsiperheet

Suomen ja erityisesti meidän maakuntamme suureksi haasteeksi on tulossa väestön ikärakenne. Se aiheuttaa suuria ongelmia alueellamme mm. työvoiman saatavuuteen liittyen, joka vaikuttaa edelleen siihen miten vetovoimainen tai houkutteleva maakuntamme on. Lapsiperheitä on tuettava ja kannustettava voimakkaasti, että ihmiset uskaltavat sitä jälkikasvua hankkia. Me tarvitsemme nuoria rakentamaan maatamme ja jokainen meistä tarvitsee vanhana hoitajan. Väestöllinen huoltosuhteemme menee kovaa vauhtia pahempaan suuntaan. Tämä alleviivaa miksi asia on tärkeä.

Maakunnan elinvoimaisuus

Maakuntamme elinvoimaisuus nivoutuu yhteen omavaraisuuden ja huoltovarmuuden kanssa. Tämä johtuu vahvasta ruokateollisuudestamme sekä isosta turvetuotanto kapasiteetistamme. Näiden kaikkien toimivuus ja varmuus vaatii toimivat tie- ja raideliikenne yhteydet koko maakuntaan ja maakunnasta ulos. Esimerkeiksi voi nostaa maakunnan vilkasliikenteisimmälle tielle Kantatie 67:lle on saatava nelikaistaistamiseen rahoitus. Koko maakunnalle tärkeään Kivistön risteykseen Jalasjärvellä on saatava pikaisesti rahoitus logistisen solmun avaamiseksi. Suupohjan radan riittävään kunnostukseen osoitettava rahaa. Puun saannin turvaamiseksi maan teollisuudelle suuria tehdas hankkeita mm. taivekartonkitehdas Kaskisiin on suunnittelussa. Ajan myös Kolmostien palauttamista runkoverkkoon Jalasjärvi-Laihia välillä. Se on suorin tie Vaasa-Tampere välillä.